Sprężyna naciągowa

Sprężyna która w czasie pracy jest tylko rozciągana. Sprężyny naciągowe nie mają zwojów nieczynnych. Dla umożliwienia przyłożenia obciążenia oraz zapewnienia jego działalności wzdłuż osi sprężyny stosuje zaczepy ukształtowane poprzez odgięcie zewnętrznych zwojów sprężyny.